A estructura de capital óptima. Enfoques teóricos desenvoltos no marco da gran empresa e análise da súa aplicabilidade ás pymes.