A comprensión dos textos expositivos: influencia da súa estructura, do desenvolvemento cognitivo e da instrucciónla comprensión