Universidades

Alumnado matriculado nas universidades de SUG segundo sexo
[Descargar pdf]

UniversidadesFonte: UDC, USC e UV

 

Alumnado matriculado en Terceiro Ciclo segundo Universidade e Área de Coñecemento
[Descargar pdf]

Fonte: UDC, USC e UV

 

Evolución histórica do profesorado universitario por sexo
[Descargar pdf]

Fonte: UDC, USC e UV

 

Profesorado na Reitoría e Vicereitoría segundo Universidade
[Descargar pdf]

Fonte: UDC, USC e UV