Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Cell proliferación in the central nervous system of the sea lamprey

Autor/a: María Begoña Villar Cheda

Centro de lectura: Facultade de BIOLOXÍA

Data Lectura: 29 Xul 2005

Departamento: Depto. de BIOLOXÍA CELULAR E ECOLOXÍA

Título: Cenozoic Seismic Stratigraphy Of The Southern Galician Shelf (Nw Spain). Comparative Study With The Canterbury Shelf (Se New Zealand)During The Quaternary.

Autor/a: Carlos Alberto Ferrín Fernández

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Data Lectura: 4 Xul 2005

Departamento: Xeociencias Mariñas E Ordenación Do Territorio

Título: Charterización and dynamics of the cultural landscapes in Galicia with GIS and remote sensing for planning and management. Application in a northern area of the province of Lugo

Autor/a: María Silvia Calvo Iglesias

Centro de lectura: Escola Politécnica Superior

Data Lectura: 8 Xul 2005

Departamento: Depto. de ENXEÑARÍA AGROFORESTAL

Título: Ciclo de la materia orgánica disuelta en un sistema de afloramiento costero

Autor/a: María Del Mar Nieto Cid

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 9 Set 2005

Departamento: Química Orgánica

Título: Clasificación automática y recuento de granos de polen a partir de imágenes digitales de microscopía óptica

Autor/a: María Rodríguez Damián

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 26 Out 2005

Departamento: Enxeñería E Tecnoloxía

Título: Clonación y caracterización de genes codificantes para proteasas de uso industrial, a partir de "Candida caseinolytica, Yarowia lipolytica y Bacillus licheniformis

Autor/a: Ana Belén Fernández Estevez

Centro de lectura: Facultade de FARMACIA

Data Lectura: 18 Feb 2005

Departamento: Depto. de MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA

Título: Colocacións verbo-nome en inglés moderno tardío. Algúns aspectos do seu comportamento e evolucióncolocaciones verbo-nombre en inglés moderno tardío. Algunos aspectos de su comportamiento y evolución.

Autor/a: Maria Ines Lareo Martin

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 24 Maio 2006

Departamento: 113 - Filoloxía Inglesa

Título: Complexos dos iones ln (iii) con azacoronas funcionalizadascomplejos de los iones ln (iii) con azacoronas funcionalizadas

Autor/a: Marina Gonzalez Lorenzo

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 1 Xul 2005

Departamento: 122 - Química Analítica

Título: Compostos ciclometalados de pd(ii) con ligandos polidentados homo- e heterofuncionalescompuestos ciclometalados de pd(ii) con ligandos polidentados homo- y heterofuncionales

Autor/a: Raquel Ares Morandeira

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 29 Xul 2005

Departamento: 153 - Química Fundamental

Título: Compuestos ciclometalados de metales de transición. Estudio comparativo de los ligandos tridentados [C,N,S]

Autor/a: Adriana Amoedo Pereira

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 8 Xul 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA INORGÁNICA