Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Cálculo de variables hemodinámicas a partir do alineamento de imaxes de secuencias SLO cálculo de variables hemodinámicas a partir del alineamiento de imágenes de secuencias SLO

Autor/a: Cástor Mariño Pérez

Centro de lectura: 614 - Facultade De Informática

Data Lectura: 15 Dec 2006

Departamento: 103 - Computación

Título: Calidad de vida en pacientes tratados de Melanoma de Coroides

Autor/a: María Carmen Blanco Rivera

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 28 Abr 2005

Departamento: Depto. de CIRURXÍA

Título: Calidade das aguas superficiais en dous microcuencas de aproveitamento agrícolacalidad de las aguas superficiales en dos microcuencas de aprovechamiento agrícola

Autor/a: Antonio Dieguez Villar

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 22 Dec 2005

Departamento: 903 - Instituto De Xeoloxía Isidro Parga Pondal

Título: Cambio y continuidad en la política exterior de España hacia Marruecos: de la política de equilibrios a la política global (1982- 1996)

Autor/a: Uxía Lemus de la Iglesia

Centro de lectura: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Data Lectura: 20 Set 2005

Departamento: Depto. de CIENCIA POLÍTICA E ADMINISTRACIÓN

Título: Capital humano. Análise empírica dos rendementos privados da educacióncapital humano. Análisis empírico de los rendimientos privados de la educación

Autor/a: M. Mercedes Teijeiro Alvarez

Centro de lectura: 611 - Fac. De CC. Económicas E Empresariais

Data Lectura: 17 Xun 2005

Departamento: Análise Económica E Administración De Empresas

Título: Características psicopatológicas de personas dependientes de la cocaína en tratamiento

Autor/a: Ana López Durán

Centro de lectura: Facultade de PSICOLOXÍA

Data Lectura: 27 Set 2005

Departamento: Depto. de PSICOLOXÍA CLÍNICA E PSICOBIOLOXÍA

Título: Susana Boso Alonso

Autor/a: Susana Boso Alonso

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 13 Xun 2005

Departamento: Enxeñaría Dos Recursos Naturais E Medio Ambiente

Título: Caracterización de la respuesta inmunitaria y estudio de la inmunidad cruzada en fasciolosis ovina

Autor/a: Carmen María Lomba Gómez

Centro de lectura: Facultade de VETERINARIA

Data Lectura: 21 Dec 2005

Departamento: Depto. de PATOLOXÍA ANIMAL

Título: Caracterización de la señal de calcio, regulación del pH y liberación de Histamina en la línea celular HMC-1

Autor/a: Octavio Pernas Sueiras

Centro de lectura: Facultade de VETERINARIA

Data Lectura: 17 Mar 2006

Departamento: Depto. de FARMACOLOXÍA

Título: Caracterización de rexións mitocondriais (ARNR 12S, ARNR 16S e citocromo e oxidasa subunidad I, COI) en moluscos bivalvos: aspectos filogenéticos e poblacionaiscaracterización de regiones mitocondriales (ARNR 12S, ARNR 16S y citocromo y oxidasa subunidad I, COI) en moluscos bivalvos: aspectos filogenéticos y poblacionales

Autor/a: Mercedes Fernández Moreno

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 20 Feb 2006

Departamento: 102 - Bioloxía Celular E Molecular