Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Aspectos epidemiológicos, clínicos e histopatológicos de la intoxicación ocasionada por Solanum Bonariense L. (1753) en bovinos.

Autor/a: José Manuel Verdes García

Centro de lectura: Facultade de VETERINARIA

Data Lectura: 23 Nov 2006

Departamento: Depto. de CIENCIAS CLÍNICAS VETERINARIAS

Título: Aspectos temporais da representación de coñecemento no síndrome de apneas do sonoaspectos temporales de la representación de conocimiento en el síndrome de apneas del sueño

Autor/a: Ángel Fernández Leal

Centro de lectura: 614 - Facultade De Informática

Data Lectura: 19 Out 2006

Departamento: 103 - Computación

Título: Assessing Spatial Dependency under Non-Standard Sampling

Autor/a: Raquel Menezes Mota Leite

Centro de lectura: Facultade de MATEMÁTICAS

Data Lectura: 12 Dec 2005

Departamento: Depto. de ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Título: Atención sostenida a objetivos en movimiento

Autor/a: Luz Isabel Leirós Lobeiras

Centro de lectura: Facultade de PSICOLOXÍA

Data Lectura: 16 Dec 2005

Departamento: *Depto. de PSICOLOXÍA SOCIAL E BÁSICA

Título: Avaliaçao do programa nacional de informatica na educaçao - proinfo- no estado de rondõnia (brasil)

Autor/a: Gener Aparecida Rassen Nunes

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 21 Dec 2005

Departamento: 114 - Filosofía E Métodos De Investigación En Educación

Título: Avaliación do apoio social e a sobreprotecciónevaluación del apoyo social y la sobreprotección

Autor/a: Maria Victoria Permuy Maceiras

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 13 Dec 2006

Departamento: 121 - Psicoloxía

Título: Avaliación toxicolóxica de poboacións humanas expostas o fuel do prestigeevaluación toxicológica de poblaciones humanas expuestas al fuel del prestige

Autor/a: Beatriz Perez Cadahia

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 24 Nov 2006

Departamento: 102 - Bioloxía Celular E Molecular

Título: Avances en el conocimiento del patógeno de peces Tenecibaculum maritimum: implicaciones en el diagnóstico y prevención de la enfermedad

Autor/a: Ruben Esteban Avendaño Herrera

Centro de lectura: Facultade de FARMACIA

Data Lectura: 16 Dec 2005

Departamento: Depto. de MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA

Título: Bases moleculares del hiperinsulinismo congénito en España

Autor/a: Ana Fernández Marmiesse

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 3 Xun 2005

Departamento: Depto. de ANATOMÍA PATOLÓXICA E CIENCIAS FORENSES

Título: Biologia predispersiva de Sorbus aucuparia L. (Rosaceae)

Autor/a: María Beatriz Pías Couso

Data Lectura: 12 Maio 2005

Departamento: Depto. de BOTÁNICA