Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Tectónica moderna da arquitectura con madeiratectónica moderna de la arquitectura con madera

Autor/a: Sandra Costa Santos

Centro de lectura: 630 - Escola Técnica Superior De Arquitectura

Data Lectura: 11 Dec 2006

Departamento: 139 - Métodos Matemáticos E De Representación

Título: Termodinámica de Sistemas Éter + Alcohol + Agua y de Sistemas Polímero + Vapor

Autor/a: Alberto Arce Ceinos

Centro de lectura: Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Data Lectura: 26 Xul 2005

Departamento: Depto. de ENXEÑARÍA QUÍMICA

Título: Tests in Nonparametric Regression Based on the Error Distribution

Autor/a: Juan Carlos Pardo Fernandez

Centro de lectura: Facultade de MATEMÁTICAS

Data Lectura: 1 Dec 2005

Departamento: Depto. de ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Título: The english comparative: some aspects of synchronic and diachronic variation.

Autor/a: Victorina González Díaz

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 8 Abr 2005

Departamento: Filoloxía Inglesa, Francesa E Alemana

Título: The genus sebastes cuvier, 1829 (pisces, scorpaenidae) in the north atlantic: species and stock discrimination using traditional and geometric morphometrics

Autor/a: María Dolores Garabana Barro

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: Ecoloxía E Bioloxía Animal

Autor/a: María del Carmen de Pereiro Muñoz

Data Lectura: 21 Ene 2005

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Título: The semantic predecessors of need: from old to early modern english.

Autor/a: Lucia Loureiro Porto

Centro de lectura: Facultade de FILOLOXÍA

Data Lectura: 2 Xun 2005

Departamento: Depto. de FILOLOXÍA INGLESA

Título: The use of comunication strategies by spanish learners of english. A study of the collaborarive creation of meaning, language and linguistic knowledge.

Autor/a: Ana María Fernández Dobao

Centro de lectura: Facultade de FILOLOXÍA

Data Lectura: 28 Feb 2005

Departamento: Depto. de FILOLOXÍA INGLESA

Título: Tiosemicarbazonas derivadas del ácido 5-acetilbarbitúrico y sus complejos. Síntesis, caracterización y propiedades.

Autor/a: María Lourdes Gómez Rodríguez

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 20 Dec 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA INORGÁNICA

Título: Transporte de sólidos en suspensión e elementos químicos asociados dende unha cuenca agroforestaltransporte de sólidos en suspensión y elementos químicos asociados desde una cuenca agroforestal

Autor/a: Patricia Sande Fouz

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 20 Xul 2005

Departamento: 903 - Instituto De Xeoloxía Isidro Parga Pondal