Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Síntesis y caracterización de diazoderivados de renio (I) estabilizados con ligandos dadores de fósforo

Autor/a: María Del Carmen Marín Carballa

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 23 Xun 2006

Departamento: Química Inorgánica

Título: Síntesis y estudio estructural de oligómeros de 5-aminometil-oxazolidinonas

Autor/a: Isabel Fernández Fernández

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 12 Xul 2005

Departamento: Química Orgánica

Título: Síntesis y reactividad de halo-e hidrurocarbonilcomplejos de Mn (I) con diferentes ligandos dadores de fósforo

Autor/a: Elvira María Lamas Castro

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 14 Xul 2006

Departamento: Química Inorgánica

Título: Síntesis, caracterización y estudio de las propiedades de complejos metálicos con ligandos dadores NxOy

Autor/a: Jesús María Martínez Sánchez

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 15 Xul 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA INORGÁNICA

Título: Sistemas integrados de calidade, prevención e medio ambiente nun asteleiro tipo medio/pequeno de construción naval sistemas integrados de calidad, prevención y medio ambiente en un astillero tipo medio/pequeño de construcción naval

Autor/a: Juan Jorge De Vicente Aldecoa

Centro de lectura: 770 - Escola Universitaria Politécnica

Data Lectura: 21 Abr 2006

Departamento: 105 - Construcións Navais

Título: Soluciones periódicas para ecuaciones diferenciales no lineales

Autor/a: Rosana Rodríguez López

Centro de lectura: Facultade de MATEMÁTICAS

Data Lectura: 14 Xul 2005

Departamento: Depto. de ANÁLISE MATEMÁTICA

Título: Taxonomía y biogeografía de la clase ascidiacea en las regiones antártica y subantárticas.

Autor/a: Carmen Primo Pérez

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 21 Abr 2006

Departamento: Ecoloxía E Bioloxía Animal

Título: Técnicas de aceleración para o método de radiosidad xerárquicatécnicas de aceleración para el método de radiosidad jerárquica

Autor/a: Emilio Jose Padron Gonzalez

Centro de lectura: 614 - Facultade De Informática

Data Lectura: 23 Maio 2006

Departamento: 110 - Electrónica E Sistemas

Título: Técnicas de cultivo,marcado y repoblación del pulpo octopus vulgaris

Autor/a: Carmen Lidia Fuentes Moledo

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 25 Feb 2005

Departamento: Bioloxía Funcional E Ciencias Da Saúde

Título: Técnicas de optimización de la localidad para códigos irregulares sobre arquitecturas multiprocesador y multithreading

Autor/a: Juan Carlos Pichel Campos

Centro de lectura: Facultade de FÍSICA

Data Lectura: 14 Set 2006

Departamento: Depto. de ELECTRÓNICA E COMPUTACIÓN