Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Perspectivas e problemas da formación universitaria a través de entornos virtuaisperspectivas y problemas de la formación universitaria a través de entornos virtuales

Autor/a: Martín Pérez Lorido

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 17 Nov 2006

Departamento: 119 - Pedagoxía E Didáctica

Título: Phylogenetic and demographic History of two human populations revealed by the analysis of two non-recombining segments of the genome: Y.Chromosome and mitochondrial DNA

Autor/a: Sandra de Sousa Beleza

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 20 Maio 2005

Departamento: Depto. de ANATOMÍA PATOLÓXICA E CIENCIAS FORENSES

Título: Polimorfismos de las proteínas de la leche en ganado vacuno Holstein-Frison. De Cantabria. Relación con los principales rasgos productivos y aplicación a la tecnología de fabricación de queso de Cantabria, D.O.P

Autor/a: Susana Gutiérrez Carrera

Centro de lectura: Facultade de VETERINARIA

Departamento: Depto. de PATOLOXÍA ANIMAL

Título: Potencial de los recursos genéticos del género brassica para su mejora en Galicia

Autor/a: Guillermo Padilla Alonso

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 22 Feb 2006

Departamento: Enxeñaría Dos Recursos Naturais E Medio Ambiente

Título: Prevalencia, duración y etiología de las bacteriemias secundarias a la práctica de exodoncias. Eficacia de la profilaxis antibiótica y antiséptica.

Autor/a: Inmaculada Tomás Carmona

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 22 Xul 2005

Departamento: Depto. de ESTOMATOLOXÍA

Título: Procesamento cognitivo en deficientes auditivos

Autor/a: María Lidia Silva Baldonedo

Calificación: sobresaliente cum laude

Departamento: Psicoloxía Evolutiva E Comunicación

Título: Procesos alternativos para la transformación de materiales lignocelulósicos de origen forestal y urbano en productos de interés

Autor/a: María Remedios Yáñez Díaz

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 6 Out 2005

Departamento: Enxeñaría Química

Título: Producción de aloesina, Aloína A y B y Aloe-Emodina en cultivos in vitro de Aloe vera L.

Autor/a: Ángela María Matos Acurero

Centro de lectura: Facultade de BIOLOXÍA

Data Lectura: 18 Mar 2005

Departamento: Depto. de FISIOLOXÍA VEXETAL

Título: Production and characterization of the 7H resonance

Autor/a: Manuel Caamaño Fresco

Centro de lectura: Facultade de FÍSICA

Data Lectura: 29 Set 2006

Departamento: Depto. de FÍSICA DE PARTÍCULAS

Título: Proposta de modelo de avaliación optimizado para acreditación de titulacións de enxeñería con base a análise e comparación de casos de catro paises (Colombia, Costa Rica, España e Canada-CEAB)propuesta de modelo de evaluación optimizado para acreditación de titulaciones de ingeniería con base el análisis y comparación de casos de cuatro paises (Colombia, Costa Rica, España y Canada-CEAB)

Autor/a: Gisela Coto Quintana

Centro de lectura: 730 - Escola Politécnica Superior

Data Lectura: 30 Nov 2006

Departamento: 148 - Enxeñaría Industrial 2