Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: O deporte en occidente: historia, cultura, política e espacios

Autor/a: José Luis Salvador Alonso

Centro de lectura: 620 - Instituto Nacional De Educación Física

Data Lectura: 23 Xun 2006

Departamento: 200 - Educación Física E Deportiva

Título: O estatuto xurídico-constitucional do extranxeiro en españael estatuto jurídico-constitucional del extranjero en españa

Autor/a: Sonia García Vázquez

Centro de lectura: 612 - Facultade De Dereito

Data Lectura: 27 Xun 2005

Departamento: 106 - Dereito Público

Título: O factor empresarial na galicia atlánticael factor empresarial en la galicia atlántica

Autor/a: Elvira Lindoso Tato

Centro de lectura: 611 - Fac. De CC. Económicas E Empresariais

Data Lectura: 1 Dec 2005

Departamento: 108 - Economía Aplicada 1

Título: O número dos dereitos reais no ordenamento xurídico españolel número de los derechos reales en el ordenamiento jutídico español

Autor/a: Angeles Perez Vega

Centro de lectura: 612 - Facultade De Dereito

Data Lectura: 1 Xun 2005

Departamento: 107 - Dereito Privado

Título: O resarcimento do dano na responsabilidade civil extracontractural.el resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual

Autor/a: Maita María Naveira Zarra

Centro de lectura: 612 - Facultade De Dereito

Data Lectura: 14 Ene 2005

Departamento: 107 - Dereito Privado

Título: O réxime xurídico- privado dos montes veciñais en man común: natureza e titularidade

Autor/a: Carmen Fernández Santiago

Centro de lectura: Facultade de Dereito

Data Lectura: 28 Xul 2005

Departamento: Depto. de DEREITO COMÚN

Título: O sector audiovisual e a Sociedade da Información en Galicia. Situación e prespectivas.

Autor/a: José Pereira Fariña

Centro de lectura: Facultade de Ciencias da Comunicación

Data Lectura: 22 Maio 2006

Departamento: Depto. de CIENCIAS DA COMUNICACIÓN

Título: Observación e análise da colocación no voleibolobservación y análisis de la colocación en el voleibol

Autor/a: Carlos A. Aragundi Castro

Centro de lectura: 620 - Instituto Nacional De Educación Física

Data Lectura: 8 Nov 2006

Departamento: 200 - Educación Física E Deportiva

Título: Obtención de anticuerpos monoclonales específicos frente a larvas de mejillón y su aplicación en técnicas de inmunodetección en muestras de plancton

Autor/a: Silvia Lorenzo Abalde

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 7 Mar 2006

Departamento: Bioquímica, Xenética E Inmunoloxía

Título: Obtención De Etil Acetato Mediante Destilación Reactiva

Autor/a: Noelia Calvar Simón

Data Lectura: 11 Feb 2005

Departamento: Enxeñería Química