Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: Compuestos ciclometalados de Pd(II). Aplicaciones en catálisis

Autor/a: Luis Ángel Adrio Castiñeira

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 24 Mar 2006

Departamento: Depto. de QUÍMICA INORGÁNICA

Título: Computer Aided Detection and Characterisation of Masses in Mamograms

Autor/a: María Celia Varela Núñez

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 24 Mar 2006

Departamento: Depto. de PSIQUIATRÍA, RADIOLOXÍA E SAÚDE PÚBLICA

Título: Comunidade escolar e inclusao: quando todos ensinam e aprendem con todos

Autor/a: Belmira Rodrigues de Almeida Santos

Centro de lectura: Facultade de CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Data Lectura: 22 Dec 2005

Departamento: Depto. de DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Título: Concrescencia e noción: a epistemoloxía fundamental de A.N. Whitehead e A. Amor Ruibal

Autor/a: Claudia Helena Vila Rivas

Centro de lectura: Facultade de FILOSOFÍA

Data Lectura: 23 Nov 2005

Departamento: Depto. de FILOSOFÍA E ANTROPOLOXÍA SOCIAL

Título: Conformación de cadeas interempresariais e xestión estratéxica: estudo no sector da serra da madeira en Galicia e País Vasco

Autor/a: Ana Isabel Gueimonde Canto

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 25 Feb 2005

Departamento: Organización De Empresas E Márketing

Título: Construcciones sintácticas de sustantivos deverbales: los complementos adnominales con DE

Autor/a: Inmaculada Mas Álbarez

Centro de lectura: Facultade de FILOLOXÍA

Data Lectura: 14 Abr 2005

Departamento: Depto. de LINGUA ESPAÑOLA

Título: Contabilidad comparada en el mercado común del sur (Mercosur). una propuesta de armonización.

Autor/a: Ricardo Miguel Diéguez Ferreiro

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 3 Maio 2005

Departamento: Economía Aplicada

Título: Contribución a la determinación de contaminantes polares en muestras medioambientales mediante microextracción en fase sólida y cromatografía de gases

Autor/a: Josefina Carpinteiro Botana

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Departamento: Depto. de QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN E BROMATOLOXÍA

Título: Contribución a la mejora del tratamiento biológico de aguas residuales de la industria de curtidos.

Autor/a: Priscila Marisol Artiga Acuña

Centro de lectura: Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Data Lectura: 3 Xun 2005

Departamento: Depto. de ENXEÑARÍA QUÍMICA

Título: Contribución al desarrollo de métodos de diagnóstico de cepas aflatoxigénicas en alimentos y piensos

Autor/a: Ternura Rosa Rojas Durán

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 23 Maio 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN E BROMATOLOXÍA