Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: A myriad impressions: ”Las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Virginia Woolf”

Autor/a: Susana Pérez Pico

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 5 Xun 2006

Departamento: Literatura Española E Teoría Da Literatura

Título: A narrativa de Jorge Edwards. A transgresión da orde.La narrativa de Jorge Edwards. La transgesión del orden

Autor/a: Elena Elvira Castro Diaz

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 24 Ene 2006

Departamento: 111 - Filoloxía Española E Latina

Título: A política convencional pesqueira da comunidade europea con terceiros estados. A xestión sostible dos recursos como condición da coherencia e viabilidade dos acordosla política convencional pesquera de la comunidad europea con terceros estados. La gestión sostenible de los recursos como condición de la coherencia y viabilidad de los acuerdos

Autor/a: Maria Hernandez Garcia

Centro de lectura: 611 - Fac. De CC. Económicas E Empresariais

Data Lectura: 28 Out 2005

Departamento: 106 - Dereito Público

Título: A política de seguridad alimentaria na unión europeala política de seguridad alimentaria en la unión europea

Autor/a: Gabriela Alexandra Oanta

Centro de lectura: 612 - Facultade De Dereito

Data Lectura: 21 Xul 2006

Departamento: 107 - Dereito Privado

Título: A Reescrita Portuguesa De Edgar Allan Poe: Elementos Para Uma Abordagem Sistémica A Tradução Dos Seus Contos

Autor/a: Vivina Almeida Carreira De Campos Figueiredo

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Data Lectura: 1 Dec 2005

Departamento: Tradución E Lingüística

Título: A regulación da biosíntesis de hemo en kluyveromyces lactis: regulación trascripcional dos xenes k1hem1, k1hem12 e análise comparativa dos factores reguladores hap1p e srb10p en levadurasla regulación de la biosíntesis de hemo en kluyveromyces lactis: regulación trascripcional de los genes k1hem1, k1hem12 e análise comparativo dos factores reguladores hap1p y srb10p en levaduras

Autor/a: Laura Nuñez Naveira

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 11 Xul 2005

Departamento: 102 - Bioloxía Celular E Molecular

Título: A violencia en (de) o deporte: representacións culturais. Un estudio a través de enquisas a diferentes colectivos que forman o Inef-Galicia La violencia en (de) el deporte: representaciones culturales. Un estudio a través de entrevistas a diferentes colectivos que forman el Inef-Galicia

Autor/a: Antonio Sanchez Pato

Centro de lectura: 620 - Instituto Nacional De Educación Física

Data Lectura: 29 Maio 2006

Departamento: 144 - Medicina

Título: A xornada escolar na vida cotiá na infancia. Análise da incidencia das modalidades de sesión "partida única" nos procesos de socialización infantil en Galicia

Autor/a: María del Carmen Morán de Castro

Centro de lectura: Facultade de CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Data Lectura: 25 Nov 2005

Departamento: Depto. de TEORÍA, HISTORIA DA EDUCACIÓN E PEDAGOXÍA SOCIAL

Título: Absorción de dióxido de carbono en disoluciones acuosas de alcanolaminas: aplicación de técnicas electroquímicas

Autor/a: María Del Rocío Maceiras Castro

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 28 Xul 2006

Departamento: Enxeñaría Química

Título: Accurate intermolecular ground state potentials of Van der Waals complexes

Autor/a: Cristian Robert Munteanu

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 11 Nov 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA FÍSICA