Teses de Doutoramento

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: A "escola dramática galega" na configuración do sistema galego de produción teatral (1978-1994) la "escola dramática galega" en la configuración del sistema gallego de producción teatral (1978-1994)

Autor/a: Carlos Caetano Vizcaíno Fernández

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: 155 - Galego-Portugués, Francés E Lingüística

Título: A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835

Autor/a: Concepción Varela Orol

Centro de lectura: Facultade de XEOGRAFÍA E HISTORIA

Data Lectura: 18 Nov 2005

Departamento: Depto. de HISTORIA CONTEMPORÁNEA E DE AMÉRICA

Título: A comprensión dos textos expositivos: influencia da súa estructura, do desenvolvemento cognitivo e da instrucciónla comprensión de los textos expositivos: influencia de se estructura, del desarrollo cognitivo y de la instrucción

Autor/a: Matilde Neira Cousillas

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 22 Xul 2005

Departamento: 128 - Psicoloxía Evolutiva E Da Educación

Título: A Corpus-Based Analysis Of The Passive In The Translating Of The Detective Genre

Autor/a: Karen Joan Duncan Barlow

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Data Lectura: 21 Set 2005

Departamento: Filoloxía Inglesa, Francesa E Alemá

Título: A educación ambiental na formación inicial do profesorado. Análise dun modelo didáctico para o desenvolvemento da competencia para a acción a favor do mediola educación ambiental en la formación inicial del profesorado. Análisis de un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia para la acción a favor del medio

Autor/a: Pedro Vega Marcote

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 16 Feb 2005

Departamento: 119 - Pedagoxía E Didáctica Das Ciencias Experimentais

Título: A educación ambiental no currículo do ensino secundario obligatoriola educación ambiental en el currículum de la enseñanza secundaria obligatoria

Autor/a: Maria Dolores Losada Otero

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 14 Dec 2005

Departamento: 121 - Psicoloxía

Título: A ensinanza do folclore galego nos colexios de educación primaria de galiciala enseñanza del folclore gallego en los colegios de educación primaria de galicia

Autor/a: Rocio Chao Fernández

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 3 Xul 2005

Departamento: 126 - Didácticas Especiais

Título: A estructura de capital óptima. Enfoques teóricos desenvoltos no marco da gran empresa e análise da súa aplicabilidade ás pymesla estructura de capitla óptima. Enfoques teóricos desarrollados enel marco de la gran empresa y análisis de su aplicabilidad a las pymes

Autor/a: Lucia Boedo Vilabella

Centro de lectura: 611 - Fac. De CC. Económicas E Empresariais

Data Lectura: 18 Feb 2005

Departamento: 109 - Economía Financeira E Contabilidade

Título: A integración escolar vinte anos despois do proxecto experimental: análise da atención ás necesidades educativas especiais no termo municipal da Coruña La integración escolar veinte años despues del proyecto experimental: análisis de la atención a las necesidades educativas especiales en el termino municipal de la Coruña

Autor/a: Teresa Núñez Mayán

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 27 Mar 2006

Departamento: 119 - Pedagoxía E Didáctica

Título: A lingua galega no ámbito empresarial. Usos e representacións sociolingüísticas.

Autor/a: Valentina Formoso Gosende

Centro de lectura: Facultade de FILOLOXÍA

Data Lectura: 4 Xul 2005

Departamento: Depto. de FILOLOXÍA GALEGA