Proxectos de Investigación

As estísticas que siguen foron elaboradas con base nos datos dispoñibles na Dirección Xeral de I+D+i a partir das axudas convocadas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica para os anos 2005 e 2006.

 

Convocatoria 2006 - Estatísticas [xls]

 • Programa de Promoción Xeral da Investigación
 • Programas sectoriais
 • Programa de Recursos Humanos

 

Programa de Promoción Xeral de Investigación - Modalidades de axuda

Axudas para grupos de investigación:

 1. Modalidade A: Incentivos para participación noutros programas.
 2. Modalidade B: Infraestruturas Científico-Técnicas e Material Bibliográfico.
 3. Beneficiarios: grupos de investigación consolidados das universidades galegas ou de outros/organismos públicos de investigación de Galicia.

Axudas para Proxectos de Promoción Xeral do Coñecemento:

 1. Modalidade A: Proxectos de investigación.
 2. Modalidade B: Proxectos coordinados.
 3. Modalidade C: Liñas novas e xóvenes investigadores/as.
 4. Beneficiarios: grupos de investigación consolidados das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Programa Sectorial de Recursos Naturais:

 1. RAG-Recursos Agropecuarios.
 2. RFO-Biodiversidade e Recursos Forestais.
 3. RMA-Recursos Mariños.
 4. REM-Recursos Enerxéticos e Mineiros.

Programa Sectorial de Tecnoloxías para a Innovación:

 1. BTF-Biotecnoloxía e Tecnoloxía Farmacéutica e de Ciencias da Saúde.
 2. TAL-Tecnoloxías da Alimentación.
 3. TAM-Tecnoloxías Ambientais.
 4. TMT-Tecnoloxías dos Materiais.
 5. CCP-Tecnoloxías da Construción e a Conservación do Patrimonio.
 6. TIC-Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.
 7. DPI-Tecnoloxías de Deseño e Produción Industrial.
 • Modalidade A: Deseño e Produción Industrial.
 • Modalidade B: Deseño e Produción na Automoción.

Programa Sectorial de Servizos ó Cidadán:

 1. CSO-Ciencias Sociais
 • Modalidade A: Sociedade e Cultura
 • Modalidade B: Turismo

SIN-Sociedade da Información - Os beneficiarios das axudas dos programas sectoriais son:

 1. Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
 2. Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
 3. Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.
 4. Proxectos coordinados.

 

Programa de Recursos Humanos - Modalidade das axudas

 1. Programa María Barbeito de axudas a contratos predoutorais de formación de doutores para a súa incorporación en organismos públicos e privados de investigación da Comunidade autónoma de Galicia (anexo I).
 2. Programa Isidro Parga Pondal de axudas para a contratación de doutores en organismos públicos e privados de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia
 3. Prórrogas de axudas concedidas para a contratación de doutores en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa Isidro Parga Pondal) no ano 2004.
 4. Bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da comunidade autónoma.
 5. Axudas para a transformación en contratos predoutorais de formación de doutores en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia das Bolsas Predoutorais (1ª prórroga) correspondentes á convocatoria do ano 2005.
 6. Axudas para a transformación en contratos predoutorais de formación de doutores en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia das Bolsas Predoutorais (2ª prórroga) correspondentes á convocatoria do ano 2004.

 

Convocatoria 2005 - Estatísticas [xls]

 • Programa de Promoción Xeral da Investigación
 • Programas sectoriais
 • Programa de Recursos Humanos

 

Programa de Promoción Xeral da Investigación - Modalidades de axuda

Axudas para grupos de investigación novos:

 1. Axuda preparatoria.
 2. Axudas para a realización de proxectos de investigación precompetitivos.
 3. Beneficiarios: grupos de investigación novos (formados por un só equipo de investigación).

Axudas para Proxectos de Promoción Xeral do Coñecemento:

 1. Beneficiarios: grupos consolidados e grupos de excelencia das universidades galegas e centros/organismos públicos de investigación galegos.

Axudas e incentivos para a participación noutros programas:

 1. Axudas para a presentación de proxectos europeos.
 2. Incentivos por proxectos do Plan Nacional ou de Programas Europeos.
 3. Beneficiarios: grupos consolidados e grupos de excelencia das universidades galegas e centros/organismos públicos de investigación galegos.

 

Programas sectoriais

Programa Sectorial de Recursos Naturais:

 1. RAG-Recursos Agropecuarios
 2. RMA-Recursos Mariños
 3. RFO-Biodiversidade e Recursos Forestais
 4. REM-Recursos Enerxéticos e Mineiros

Programa Sectorial de Tecnoloxías para a Innovación:

 1. BTF-Biotecnoloxía e Tecnoloxías Farmacéutica e de Ciencias da Saúde
 2. TAL-Tecnoloxías da Alimentación
 3. TAM-Tecnoloxías Ambientais
 4. TMT-Tecnoloxías dos Materiais
 5. CCP-Tecnoloxías da Construción e Conservación do Patrimonio
 6. TIC-Tecnoloxías da Información e das Comunicacións
 7. DPI-Tecnoloxías de Deseño e Produción Industrial

Programa Sectorial de Servizos ó Cidadán:

 1. CSO-Ciencias sociais
 2. SIN-Sociedade da Información
 3. Os beneficiarios das axudas dos programas sectoriais son:
 • Grupos/equipos de investigación consolidados e de excelencia de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Empresas privadas ou agrupacións de empresas de carácter privado.
 • Centros Tecnolóxicos.

 

Programa de Recursos Humanos

 1. Prórrogas de bolsas para realizar estudios de doutoramento.
 2. Bolsas predoutorais (novas adxudicacións e 2ª prórroga).
 3. Bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da comunidade autónoma.
 4. Programa Isidro Parga Pondal de axudas á contratación de doutores en organismos públicos e investigación da CA de Galicia.