Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

A empresa galega ante o reto da responsabilidade social corporativa

Título: A empresa galega ante o reto da responsabilidade social corporativa

Entidade: Fac. De Ciencias Económicas E Empresariais

Departamento: Organización De Empresas E Marketing

Investigadora principal: Encarnacion Gonzalez Vazquez

Grao: Doutora

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

A formación inicial do profesorado de secundaria: deseño dun programa formativo-competencial baseado na ensinanza e nas tic,..

Título: A formación inicial do profesorado de secundaria: deseño dun programa formativo-competencial baseado na ensinanza e nas tic, adecuado ás novas esixencias da educación superior (posgraos).

Entidade: Fac. De ciencias da educación e do deporte

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

A promoción do turismo de minorías en galicia a traverso de actividades de relacións públicas. Análise da efectividade...

Título: A promoción do turismo de minorías en galicia a traverso de actividades de relacións públicas. Análise da efectividade dos plans e campañas de comunicación dos emisores públicos como atraente de potencial turístico.

Entidade: Fac. De Ciencias Sociais E Da Comunicación

Departamento: Dereito Público Especial, Comunicación Audiovisual E Publicidade

Investigadora principal: Montserrat Maria Vazquez Gestal

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

A terminoloxía galega e italiana do turismo: hostelería e gastronomía

Título: A terminoloxía galega e italiana do turismo: hostelería e gastronomía

Entidade: Fac. De Filoloxía

Departamento: Filoloxía Francesa E Italiana

Investigadora principal: Maria Isabel Gonzalez Fernandez

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

A xestion do coñecemento na industria da moda en Galicia

Título: A xestion do coñecemento na industria da moda en Galicia

Entidade: Fac. De Socioloxía

Departamento: Socioloxía E Ciencia Política Da Administración

Investigadora principal: Ana Maria Angeles Martinez Barreiro

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Actividade superficial e coeficientes de actividade en sistemas de interese biofísico

Título: Actividade superficial e coeficientes de actividade en sistemas de interese biofísico

Entidade: Fac. De Física

Departamento: Física Aplicada

Investigadora principal: Maria Mercedes Pintos Barral

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Alba: mellora na producción da ameixa babosa Venerupis Pullastra M.

Título: Alba: mellora na producción da ameixa babosa Venerupis Pullastra M.

Entidade: Fac. De Ciencias

Departamento: Bioloxía Celular E Molecular

Investigadora principal: Ana Maria Insua Pombo

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Alba: mellora na producción da ameixa babosa Venerupis Pullastra M.

Título: Alba: mellora na producción da ameixa babosa Venerupis Pullastra M.

Entidade: Centro De Cultivos Mariños De Ribadeo

Investigadora principal: Dorotea Martinez Patiño

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Algas marinas alimentarias de galicia: prospección de especies, técnicas de procesado, aplicacións culinarias e propiedades...

Título: Algas marinas alimentarias de galicia: prospección de especies, técnicas de procesado, aplicacións culinarias e propiedades nutricionais.

Entidade: Porto-muiños (rosa maría mirás antel)

Áreas: Empresas

Programa: TAL

Alteraciones del ciclo reproductor de mytilus galloprovincialis en sistema de cultivo: respuesta fisiológica ante episodios...

Título: Alteraciones del ciclo reproductor de mytilus galloprovincialis en sistema de cultivo: respuesta fisiológica ante episodios de contaminación por mutágenos.

Entidade: Fac. De Ciencias Do Mar

Departamento: Bioquímica, Xenética E Inmunoloxía

Investigadora principal: Maria Fuencisla San Juan Serrano

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial