Investigación

Grupos de Investigación

Aerobioloxía e apicultura

Directora: María Victoria Jato Rodríguez

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Código identificativo: BV1

Código UNESCO: 241710, 310800, 320701, 330999

Áreas: Ciencias Experimentais

Análise de concas sedimentarias

Directora: Mª Soledad García Gil

Centro: Universidade de Vigo

Código identificativo: XM3

Áreas: Ciencias Experimentais

Proxectos de Investigación

A empresa galega ante o reto da responsabilidade social corporativa

Título: A empresa galega ante o reto da responsabilidade social corporativa

Entidade: Fac. De Ciencias Económicas E Empresariais

Departamento: Organización De Empresas E Marketing

Investigadora principal: Encarnacion Gonzalez Vazquez

Grao: Doutora

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

A formación inicial do profesorado de secundaria: deseño dun programa formativo-competencial baseado na ensinanza e nas tic,..

Título: A formación inicial do profesorado de secundaria: deseño dun programa formativo-competencial baseado na ensinanza e nas tic, adecuado ás novas esixencias da educación superior (posgraos).

Entidade: Fac. De ciencias da educación e do deporte

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Teses de Doutoramento

Título: A "escola dramática galega" na configuración do sistema galego de produción teatral (1978-1994) la "escola dramática galega" en la configuración del sistema gallego de producción teatral (1978-1994)

Autor/a: Carlos Caetano Vizcaíno Fernández

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: 155 - Galego-Portugués, Francés E Lingüística

Título: A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835

Autor/a: Concepción Varela Orol

Centro de lectura: Facultade de XEOGRAFÍA E HISTORIA

Data Lectura: 18 Nov 2005

Departamento: Depto. de HISTORIA CONTEMPORÁNEA E DE AMÉRICA