Innovación Empresarial

No marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica convocáronse axudas para o fomento da innovación empresarial en Galicia. A información que atopará nesta sección será dos proxectos que receberon axudas no 2006 no marco desta convocatoria dirixidos por mulleres.

Estudio de viabilidade para un proxecto de I+D+i de implantación dun sistema de tratamento de madeiras de producción galega ...

Título: Estudio de viabilidade para un proxecto de I+D+i de implantación dun sistema de tratamento de madeiras de producción galega (p.pinaster e outras) por autoclave con sales minerais protectoras

Entidade: Norvial s.l.

Sector/Actividade: Construción

Estudio de viabilidade para un proxecto de I+D+i de implantación dun sistema de tratamento de madeiras de producción galega ...

Título: Estudio de viabilidade para un proxecto de I+D+i de implantación dun sistema de tratamento de madeiras de producción galega (p.pinaster e outras) por autoclave con sales minerais protectoras

Entidade: Norvial s.l.

Sector/Actividade: Construción

Estudo de viabilidade da obtencion de biodisel a partir de acidos grasos animais e vexetais

Entidade: Codisoil s.a.

Sector/Actividade: Enerxético

Estudo e simulacion das distorsións inducidas por procesos de soldeo en aceiros inoxidables duplex. Desenvolvemento de equipos

Entidade: Factorias Vulcano s.a.

Sector/Actividade: Construcción naval

Ferramenta estandar para o desenvolvemento e autoxestión de plataformas de e-comerce b2c

Título: Ferramenta estandar para o desenvolvemento e autoxestión de plataformas de e-comerce b2c

Entidade: Visual publinet s.l.

Sector/Actividade: Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Innovación dunha columna desmetilizadora

Entidade: Destilerías Compostela s.a.

Sector/Actividade: Alimentario

Instalación dun reactor de loop para estabilización de aceites vexetais

Título: Instalación dun reactor de loop para estabilización de aceites vexetais

Entidade: Lake oil s.l.

Sector/Actividade: Químico e Farmacéutico

Liña de producción para desenvolvemento de caixas de plastico estructural para embalaxe

Título: Liña de producción para desenvolvemento de caixas de plastico estructural para embalaxe

Entidade: Troqueles de cartón s.a.

Sector/Actividade: Madeira e moble

Mellora dos procesos productivos mediante a adaptación de tecnoloxías existentes na piscicultura á acuicultura de moluscos...

Título: Mellora dos procesos productivos mediante a adaptación de tecnoloxías existentes na piscicultura á acuicultura de moluscos, coa finalidade de mellora da calidade na comercialización

Entidade: Megalmar galicia s.l.u.

Sector/Actividade: Pesqueiro

Neosix (Neodyn Sistema Integral De Xestión)

Título: Neosix (Neodyn Sistema Integral De Xestión)

Entidade: Neodyn s.l.