Grupos de Investigación

Esta sección permítelle acceder a aqueles grupos de investigación existentes en Galicia que están coordinados como mínimo por unha muller e tamén os grupos de investigación que teñen os estudos de xénero como unha das súas principais liñas de investigación.

Aerobioloxía e apicultura

Directora: María Victoria Jato Rodríguez

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Código identificativo: BV1

Código UNESCO: 241710, 310800, 320701, 330999

Áreas: Ciencias Experimentais

Análise de concas sedimentarias

Directora: Mª Soledad García Gil

Centro: Universidade de Vigo

Código identificativo: XM3

Áreas: Ciencias Experimentais

Análise químico e efectos fisiolóxicos de biotoxinas e contaminantes ambientais e alimentarios

Directora: Ana Gago Martínez

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Química analítica e alimentaria

Código identificativo: CI8

Código UNESCO: 2301, 230101, 230103, 230108, 230110, 240113, 241104, 241111

Áreas: Ciencias Experimentais

Antropoloxía Socio-cultural

Directora: Mª de las Nieves Herrero Pérez

Centro: Universidade de Santiago de Compostela

Departamento: Filosofía e Antropoloxía Social

Código identificativo: GI-1428

Máis información:

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/gruposinvestigacion/GI-1428_G.pdf

Áreas: Humanidades

Arqueoloxía aplicada

Directora: Susana Mª Reboreda Morillo

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Historia, arte e xeografía

Código identificativo: HA2

Código UNESCO: 550204, 5503, 550301, 550302, 5402, 5505, 550401

Áreas: Humanidades

Arte e cidade

Directora: Mª Victoria Carballo-Calero Ramos

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Historia, arte e xeografía

Código identificativo: AH2

Código UNESCO: 510300, 550401, 550501, 550601, 550602, 550606, 550620

Áreas: Humanidades

Aspectos evolutivos e intervención psicoeducativa

Directora: Rosa María Rivas Torres

Centro: Universidade de Santiago de Compostela

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Código identificativo: GI-1875

Máis información:

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/gruposinvestigacion/GI-1875_G.pdf

Áreas: Ciencias Sociais

Astronomía e astrofísica

Directora: Ana Mª Ulla Miguel

Centro: Universidade de Vigo

Departamento: Física aplicada

Código identificativo: FT4

Código UNESCO: 21, 2103, 2502, 2506, 2510

Áreas: Ciencias Experimentais

Avega

Directora: María Purificación Varela Patiño

Centro: Universidade de Santiago de Compostela

Departamento: Estomatoloxía

Código identificativo: GI-1925

Máis información:

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/gruposinvestigacion/GI-1925_G.pdf

Áreas: Ciencias da Saúde

Bioloxía do linfocito

Directora: Monserrat Nogueira Álvarez

Centro: Universidade de Santiago de Compostela

Departamento: Bioquímica e Bioloxía Molecular

Código identificativo: GI-1195

Máis información:

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/gruposinvestigacion/GI-1195_G.pdf

Áreas: Ciencias Experimentais