Ensino Obrigatorio e Postobrigatorio

Porcentaxe de alumnado segundo tipo de Bacharelato e sexo
[Descargar pdf]

Porcentaxe de alumnado segundo tipo de Bacharelato e sexo.Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

 

Alumnado de FP de grao medio dos centros públicos segundo familia formativa e sexo
[Descargar pdf]

Alumnado de FP de grao medio dos centros públicos segundo familia formativa e sexo.Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

 

Profesorado do ensino obrigatorio e postobrigatorio segundo tipo de ensinanza e sexo
[Descarga pdf]

Profesorado do ensino obrigatorio e postobrigatorio segundo tipo de ensinanza e sexo.Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria