Documentación

Entendemos "documentación" nun sentido amplo que abrangue guías, informes, plans de igualdade e outros documentos que leven a cabo diagnósticos e recomendacións na aplicación da perspectiva de xénero e a superación das desigualdades, tanto no ámbito da investigación pública como no da investigación industrial.