Directorios

Oficinas de iguladade do SUG

Universidade da Coruña Oficina de Igualdade de Xénero
Universidade da Coruña

Patricia Faraldo Cabana

Universidade de Santiago de Compostela Oficina de Igualdade de Xénero
Universidade de Santiago de Compostela

Trinidad de Miguel Bouzas - Vicerreitoría de Calidade e Planificación
Rúa Nova, 6
15782 Santiago de Compostela

981 563 100 - Ext. 11289
981 547 180

Cátedras, centros

Cátedra Caixanova de Estudios Feministas

Facultade de Ciencias da Educación.
Campus Universitarios As Lagoas. Av. Castelao, s/n (Ourense)

Beatriz Suárez Brionés
Facultade de Filoloxía e Traducción
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende (Vigo)

986 812 345
Centro Interdisciplinario de Investigacións feministas e de Estudios de Xénero (CIFEX) Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Ciencias da Educación Campus Sur
15782 Santiago de Compostela

981 563 100 - Ext. 13810
981 547 091