Virgilio, Eneida Libro I, edición crítica

Título: Virgilio, Eneida Libro I, edición crítica

Autor/a: Lorenzo Fraga Montero

Centro de lectura: Facultade de FILOLOXÍA

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: Depto. de LATÍN E GREGO

A presente tese doctoral é unha edición crítica do libro I da Eneida de Virgilio. Ademais do conspectus codicum, subsidia, bibliografía, texto de latín, aparato crítico, traducción e nots, a edicion vai precedida de unha serie de apartados que conforma unha ampla intorduccion na que se tratan distintos aspectos de labor editorial e se expoñen os criterios que rixen a constitucion do texto e do aparto critico. Dentro do conxunto de estos apartados introductorios hai que facer unha especial referencia ás páxinas dedicadas aos lugares conflictivos do libro I da Eneida, en elas o autor xustifica a eleccion de determinadas variantes textuales en luagres nos que os editores modenos viñeron discrepando. Unha des principais aportacións de esta edición é a inclusion no conxunto de manuscritos base utilizados para a constitución do texto, de un total de vintedous manuscritos medievais da Eneida conservados nas bibliotecas e archivos españois e ata agora no colacionados. Así mesmo levouse a cabo unha revisión exhaustiva dos codices antiquiores e da tradición indirecta que aportou, por un lado, novedades na información atinente ao testimonio dos códices antiquiores e, por tanto, un gran número de novos testimonios da tradición indirecta que aportou, por un lado, novedades na información atinente ao testimonio dos codices antiquiores e, por otro, un gran número de novos testimonios da tradicción indirecta ata agora non considerados.

Director/a: Dulce Estefanía Alvarez

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela