Muller e educación en Ourense (1900-1930)

Título: Muller e educación en Ourense (1900-1930)

Autor/a: Rosa María Cid Galante

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 9 Xun 2006

Departamento: Historia, Arte E Xeografía

Director/a: Mª Carmen Benso Calvo

Áreas: Humanidades,Universidade de Vigo