Flexibilidad temporal del trabajo: el trabajo a tiempo parcial. Implicaciones organizativas en la administración pública...

Título: Flexibilidad temporal del trabajo: el trabajo a tiempo parcial. Implicaciones organizativas en la administración pública y en la empresa. Estudio empírico de sus potencialidades en la educación universitaria gallega

Autor/a: Maria Del Carmen Redondo Lopez

Centro de lectura: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Data Lectura: 31 Ene 2005

Departamento: Depto. de ECONOMÍA CUANTITATIVA

O mercado laboral é flexible en distintos graos. Esto provocou que as formas de vincular a unha persoa no seu posto de traballo sexa hoxe moito mais ámplia en cantidade e intensidade no seu uso que fai décadas. Para a muller este proceso ten as suas luces e sombras. Xunto a incorporación crecente no mercado laboral, os contratos flexibles como no traballo a tempo parcial, permiten teóricamente facilitar esa integración entre familia e traballo. Pero é un proceso de dobre sentido. Os títulos de algunhas obras son ben explícitos. ¿Ponte o mercado laboral ou trampa?¿Traballo ou medio traballo?¿Integración ou marxinación? Os temas de xénero afloran o largo do estudio. A flexibilidade é un concepto con moitas interpretacións e dimensións. O que respecta a diversidade de contidos, podemos falar de tres grandes tipos de flexibilidade: temporal, espacial e contractual. O tempo parcial e a forma mais frecuente de tempo flexible.

Director/a: José Carlos de Miguel Domínguez e José Alberto Díez de Castro

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela