Estimación da actividade do público teatral e a súa funcionalidade no deseño de políticas teatrais. O caso galego

Título: Estimación da actividade do público teatral e a súa funcionalidade no deseño de políticas teatrais. O caso galego

Entidade: Fac. De Filoloxía

Departamento: Filoloxía Galega

Investigadora principal: Dolores Vilavedra Fernandez

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial