Comunidade escolar e inclusao: quando todos ensinam e aprendem con todos

Título: Comunidade escolar e inclusao: quando todos ensinam e aprendem con todos

Autor/a: Belmira Rodrigues de Almeida Santos

Centro de lectura: Facultade de CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Data Lectura: 22 Dec 2005

Departamento: Depto. de DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Este traballo indaga, a partir dun estudo de caso realizado nunha escola portuguesa de 1º Ciclo de Ensino Básico, acerca da creación das condicións que fan posible a inclusión da comunidade na escola, referíndose ás perspectivas ecolóxica, construtivistas e interdisciplinaria, e aínda mais, as do tipo colaborador. O obxectivo principal consiste, polo tanto, en identificar as condicións de cambio do plan de estudios nas perspectivas da inclusión e da contribución con vista á promoción da calidade da aprendizaxe dos alumnos, tomando en conta como elementos básicos no proceso de ensino e aprendizaxe. No proceso de investigación, utiliza a metodoloxía de “estudo de caso” desenvolto mediante unha estratexia de investigación-acción. Así, descríbense e analizan os procesos de desenvolvemento do plan de estudios do centro, posto en práctica a través da permanente integración das diversas áreas de estudio que configuran o currículo disciplinas e non disciplinar, fortalecida mediante unha tea de relacións interpersoais que, no seu sistema, que pode ser designado como proceso da inclusión da comunidade nunha escola portuguesa de primeiro Ciclo de Ensino Básico. O estudo poderá contribuír a repensar os procesos de cambio e innovación a nivel do plan de estudos nas escolas, ao incluírse actos como socio sociais pertencentes a comunidade escolar, tales como as familias dos alumnos, outros profesores, a xente e os propios alumnos, cunha acción marcante no desenvolvemento do proxecto do plan de estudios da escola, do proyecto do plan de estudos do grupo e da aprendizaxe cooperativa. Os resultados do estudo constitúense nun modelo de inclusión da comunidade na escola e permiten inferir o seu cumprimento, a través da posta en práctica deste modelo, dos propósitos educativos, así como dos obxectivos de aprendizaxe programados, pero flexibilizados e contextualizados durante os anos de escolaridade nos cales o estudo foi desenvolto.

Director/a: Amélia Lopes

Áreas: Ciencias Sociais,Universidade de Santiago de Compostela