Caracterización termofísica de peloides para aplicaciones termoterapéuticas en centros termales

Título: Caracterización termofísica de peloides para aplicaciones termoterapéuticas en centros termales

Autor/a: María Lourdes Mourelle Mosqueira

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 21 Xul 2006

Departamento: Física Aplicada

Director/a: José Luis Legido Soto,Rosa Meijide Faílde,Carlos Medina Filg

Áreas: Enxeñería e Tecnoloxía,Universidade de Vigo