Bases moleculares del hiperinsulinismo congénito en España

Título: Bases moleculares del hiperinsulinismo congénito en España

Autor/a: Ana Fernández Marmiesse

Centro de lectura: Facultade de MEDICINA E ODONTOLOXÍA

Data Lectura: 3 Xun 2005

Departamento: Depto. de ANATOMÍA PATOLÓXICA E CIENCIAS FORENSES

Director/a: Ángel Carracedo Alvarez, José Antonio Fernández Lorenzo e Antonio Salas Ellacuriaga

Áreas: Ciencias da Saúde,Universidade de Santiago de Compostela