Avaliación toxicolóxica de poboacións humanas expostas o fuel do prestigeevaluación toxicológica de poblaciones humanas...

Título: Avaliación toxicolóxica de poboacións humanas expostas o fuel do prestigeevaluación toxicológica de poblaciones humanas expuestas al fuel del prestige

Autor/a: Beatriz Perez Cadahia

Centro de lectura: 610 - Facultade De Ciencias

Data Lectura: 24 Nov 2006

Departamento: 102 - Bioloxía Celular E Molecular

Director/a: Blanca Laffon Lage,Josefina Mendez Felpeto

Presidencia xuri: Ricard Marcos Dauder

Secretaria xuri: Anunciacion Lafuente Gimenez

Vogal 1 xuri: Hector Verea

Vogal 2 xuri: Olga Mayan Gonsalves

Vogal 3 xuri: Miguel Porta Serra

Código UNESCO: 241007,240999

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade da Coruña