Aspectos temporais da representación de coñecemento no síndrome de apneas do sonoaspectos temporales de la representación...

Título: Aspectos temporais da representación de coñecemento no síndrome de apneas do sonoaspectos temporales de la representación de conocimiento en el síndrome de apneas del sueño

Autor/a: Ángel Fernández Leal

Centro de lectura: 614 - Facultade De Informática

Data Lectura: 19 Out 2006

Departamento: 103 - Computación

Director/a: Vicente Moret Bonillo

Presidencia xuri: Mª Amparo Alonso Betanzos

Secretaria xuri: Mariano Javier Cabrero Canosa

Vogal 1 xuri: Manuel Vilares Ferro

Vogal 2 xuri: Maria Jesus Taboada Iglesias

Vogal 3 xuri: Jesus M. Rodriguez Presedo

Código UNESCO: 120304,120317,120307,120320

Áreas: Enxeñería e Tecnoloxía,Universidade da Coruña