Arte románico en el Golfo Artabro y el Oriente Coruñés

Título: Arte románico en el Golfo Artabro y el Oriente Coruñés

Autor/a: María del Pilar Carrillo Lista

Centro de lectura: Facultade de XEOGRAFÍA E HISTORIA

Data Lectura: 14 Out 2005

Departamento: Depto. de HISTORIA DA ARTE

Por primeira vez proporciónase unha imaxe global do Románico da zona oriental da provincia da Coruña, dende os arredores da cidade herculina ata a bisbarra de Terra de Melide. Para acadar ese fin, analizáronse as igrexas construídas dende mediados do século XI ata os primeiros anos do XIII, fuxindo da realización dun simple catálogo e profundizando máis nos aspectos que envolven á obra, é decir, os históricos, artísticos, decorativos e iconográficos, xunguindo a historia e a arte nunha visión, ó mesmo tempo, global e puntual. Ademáis amplíase o número de edificios románicos da franxa oriental da provincia, xa que algúns permaneceran inéditos ata o de agora, e inclúese unha bibliografía específica, ademáis da xeral, co gallo de facilita-la busca doutros datos ou posibilita-la realización de posteriores estudos sobre os templos tratados nesta Tese Doutoral.

Director/a: Ramón Yzquierdo Perrín

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela