Aproximación ao estudo dos factores que regulan as actividades de mediación lingüística nas comunidades subordinadas

Título: Aproximación ao estudo dos factores que regulan as actividades de mediación lingüística nas comunidades subordinadas

Autor/a: Marta García González

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 27 Xun 2006

Departamento: Tradución E Lingüística

Director/a: Óscar Díaz Fouces

Áreas: Humanidades,Universidade de Vigo