Aplicación da posturografía para o estudio das alteracións do equilibrio en bipedestación en pacientes con lesións da columna...

Título: Aplicación da posturografía para o estudio das alteracións do equilibrio en bipedestación en pacientes con lesións da columna cervicalaplicación de la posturografía para el estudio de las alteraciones del equilibrio en bipedestación en pacientes con lesiones de la columna cervical

Autor/a: Francisco Javier Juan García

Centro de lectura: 901 - Instituto Universitario De Ciencias Da Saúde

Data Lectura: 13 Xul 2006

Departamento: 144 - Medicina

Director/a: Rosa Meijide Failde

Presidencia xuri: Jorge Teijeiro Vidal

Secretaria xuri: Francisco Javier De Toro Santos

Vogal 1 xuri: Javier Jorge Barreiro

Vogal 2 xuri: Vicente Forner Valero

Vogal 3 xuri: Maria Luisa Lopez Llano

Código UNESCO: 320199,320404,321315,320104

Áreas: Ciencias da Saúde,Universidade da Coruña