Análisis de fluoroquinolonas en diversas matrices biológicas mediante HPLC-MS

Título: Análisis de fluoroquinolonas en diversas matrices biológicas mediante HPLC-MS

Autor/a: Manuel Lolo Aira

Centro de lectura: Facultade de VETERINARIA

Data Lectura: 28 Nov 2005

Departamento: Depto. de QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN E BROMATOLOXÍA

Director/a: Alberto Cepeda Saez; Cristina Fente Sampayo e Carlos Franco Abuín

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela