Absorción de dióxido de carbono en disoluciones acuosas de alcanolaminas: aplicación de técnicas electroquímicas

Título: Absorción de dióxido de carbono en disoluciones acuosas de alcanolaminas: aplicación de técnicas electroquímicas

Autor/a: María Del Rocío Maceiras Castro

Calificación: sobresaliente cum laude

Data Lectura: 28 Xul 2006

Departamento: Enxeñaría Química

Director/a: Estrella Álvarez Da Costa E Ángeles Cancela Carral

Áreas: Enxeñería e Tecnoloxía,Universidade de Vigo