Empresas

Amallós Consultaria SLNE

Número empregado/as: (homes e mulleres) 2 mulleres

Promotora: Eva Mª García Quinteiro

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Titulación Promotora: Licenciatura en Psicoloxía

Ligazóns: Amallós Consultaria SLNE

Contacto:consultaria [at] amallos [dot] es ( )consultaria [at] amallos [dot] es