Tesis Doctoral

Nesta sección poderá atopar as teses leídas nas universidades galegas nos anos 2005 e 2006 cuxa autora e/ou directora e/ou presidenta de xuri é unha muller.

Título: A "escola dramática galega" na configuración do sistema galego de produción teatral (1978-1994) la "escola dramática galega" en la configuración del sistema gallego de producción teatral (1978-1994)

Autor/a: Carlos Caetano Vizcaíno Fernández

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: 155 - Galego-Portugués, Francés E Lingüística