Innovación Empresarial

No marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica convocáronse axudas para o fomento da innovación empresarial en Galicia. A información que atopará nesta sección será dos proxectos que receberon axudas no 2006 no marco desta convocatoria dirixidos por mulleres.

Actividad de péptidos antiquorum sensin bacterianos para recubrimiento de catéteres y stent. Convocatoria profit

Entidade: Bioquorum s.l.

Sector/Actividade: Químico e farmacéutico