La "escola dramática galega"

Título: A "escola dramática galega" na configuración do sistema galego de produción teatral (1978-1994) la "escola dramática galega" en la configuración del sistema gallego de producción teatral (1978-1994)

Autor/a: Carlos Caetano Vizcaíno Fernández

Centro de lectura: 613 - Facultade De Filoloxía

Data Lectura: 26 Xun 2006

Departamento: 155 - Galego-Portugués, Francés E Lingüística

Director/a: Laura Tato Fontaiña

Presidencia xuri: Jose Oliveira Barata

Secretaria xuri: Francisco Salinas Portugal

Vogal 1 xuri: Carlos Paulo Martinez Pereiro

Vogal 2 xuri: Euloxio Rodriguez Ruibal

Vogal 3 xuri: Iolanda Ogando

Código UNESCO: 620200,630101,620310

Áreas: Humanidades,Universidade da Coruña