A integración escolar vinte anos despois do proxecto experimental: análise da atención ás necesidades educativas especiais...

Título: A integración escolar vinte anos despois do proxecto experimental: análise da atención ás necesidades educativas especiais no termo municipal da Coruña La integración escolar veinte años despues del proyecto experimental: análisis de la atención a las necesidades educativas especiales en el termino municipal de la Coruña

Autor/a: Teresa Núñez Mayán

Centro de lectura: 652 - Facultade De Ciencias Da Educación

Data Lectura: 27 Mar 2006

Departamento: 119 - Pedagoxía E Didáctica

Director/a: Jorge Torres Santome

Presidencia xuri: Carmen Garcia Pastor

Secretaria xuri: Juan Jose Bueno Aguilar

Vogal 1 xuri: Francisco Jimenez Martinez

Vogal 2 xuri: Mª Begoña Rumbo Arcas

Código UNESCO: 580205

Áreas: Humanidades,Universidade da Coruña