A Corpus-Based Analysis Of The Passive In The Translating Of The Detective Genre

Título: A Corpus-Based Analysis Of The Passive In The Translating Of The Detective Genre

Autor/a: Karen Joan Duncan Barlow

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Data Lectura: 21 Set 2005

Departamento: Filoloxía Inglesa, Francesa E Alemá

Director/a: Marta Dahlgren Thorsell

Áreas: Humanidades,Universidade de Vigo