A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835

Título: A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835

Autor/a: Concepción Varela Orol

Centro de lectura: Facultade de XEOGRAFÍA E HISTORIA

Data Lectura: 18 Nov 2005

Departamento: Depto. de HISTORIA CONTEMPORÁNEA E DE AMÉRICA

Director/a: Ramón Villares Paz e Pegerto Saavedra Fernández

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela