She figures 2009: Women and Science. Statistics and Indicators

Autor/a: 
Comisión Europea
Entidade: 
Luxemburgo: Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas
Ano publicación: 
2009
ISBN: 
978-92-79-11388-8

Terceira edición da serie de estatísticas e indicadores creados na obra homónima "She figures", con edicións do ano 2003 e 2006

Palabras chaves: Unión Europea, estatísticas, muller e ciencia

Máis información:

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she_figures_2009_en.pdf