«Mapping the maze: getting more women to the top in research»,

«Mapping the maze: getting more women to the top in research»,
Autor/a: 
Grupo de Expertos sobre mulleres na toma de decisións relativas á investigación (WIRDEM) da Comisión Europea
Ano publicación: 
2008
ISBN: 
978-92-79-07618-3

O denominado «teito de cristal» fai que unha crecente cantidade de mulleres obteñan doutorados pero os postos de máis nivel na investigación estean ocupados por homes. Así mesmo, as mulleres que logran prosperar na súa carreira e ascender a postos importantes na investigación, probablemente gañen menos que os seus colegas masculinos que se atopan no mesmo nivel. Esta e outras conclusións aparecen no informe titulado «Mapping the maze: getting more women to the top in research», elaborado polo Grupo de Expertos sobre mulleres na toma de decisións relativas á investigación (WIRDEM) da Comisión Europea. Os expertos tiñan o encargo de revisar os procedementos de avaliación e promoción do personal de investigación e dar con medidas tomadas para ascender a mulleres a posicións de alto nivel. Outras tarefas encomendadas eran identificar qué medidas resultaron eficaces e analizar as razóns de isto, e proporcionar unha serie de recomendacións para mellorar a situación. Máis información en: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&DOC=5&CAT=NEWS&QUE...

Palabras chaves: Coordinación, Cooperación; Educación, Formación; Emprego ; Políticas; Investigación científica; Aspectos sociais

Máis información:

http://ec.europa.eu/research/science-society/