Estudo

Proxectos de Investigación

As estísticas que siguen foron elaboradas con base nos datos dispoñibles na Dirección Xeral de I+D+i a partir das axudas convocadas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innov

Sanidade

Ánalise de actividad de investigación no sistema sanitario público galego segundo xénero.
[Descargar pdf]

Grupos de Investigación

Porcentaxe de coordinadores/as de grupos de investigación segundo universidade

Universidades

Alumnado matriculado nas universidades de SUG segundo sexo
[Descargar pdf]

En Cifras

A presente sección pretende recoller unha fotografía de cal é a situación das mulleres galegas no ámbito da ciencia e a tecnoloxía.