Axuda

Axudas para o fomento da cultura científica e tecnolóxica 2008

Financiamento de accións de divulgación científica e tecnolóxica.

Convocatoria 2008 do Plan Nacional (2008-2011): Programa Nacional de Proxectos de Investigación Fundamental

  • Proxectos de investigación non orientada.
  • Actividade investigadora Consolider-Ingenio 2010.
  • Proxectos de Investigación Fundamental orientada á transmisión de coñecemento á empr

Convocatorias 7º Programa Marco da UE

Convocatorias de propostas enmarcadas nos programas de traballo 2008 do Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea de Actividades de Investigación, Desenvolvemento Tecnolóxico e Demostración y no

Axudas Salk para Estudios Biolóxicos 2008

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas del Instituto de Salud Carlos III/ Consejo Superior de I

2ª Convocatoria de Cátedras de Biomedicina Fundación BBVA 2007

Convocatoria de seis Cátedras de Biomedicina, co obxectivo de promover a investigación e formación avanzada mediante a incorporación temporal de destacados/as especialistas estranxeiros/as a grup

Bolsas en Investigación Mariña

Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para a formación de persoal especialista en temas de investigación mariña correspondentes ao progr

Convocatoria de Axudas a Proxectos de Investigación 2008

Promover o desenvolvemento do coñecemento en España nas áreas de Psiquiatría da Infancia e Adolescencia e enfermidades Neurodexenerativas e desmielinizantes de comezo temperán, mediante o apoio a

Axudas para os programas sectoriais de investigación do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica

Orde do 3 de marzo de 2008 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes aos programas sectoriais de Investigación aplic

Axudas para a realización de reunións científicas

Axudas para a Organización e Realización de Workshops e Reunións Científicas en Temáticas Relativas a Xenómica, Proteómica e Bioinformática.

 

Subvencións Programa de Promoción Xeral de Investigación do Plan G. de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica

Orde do 3 de marzo de 2008 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes ao Programa de Promoción Xeral de Investigación