Tese de doutoramento

E. Montero Ríos e Cidade de Santiago

Estudio da figura do xurisconsulto galego E.

Conversión in present day english: the problem of directionality and other relevant issues.

Director/a: Ignacio M. Palacios Martínez

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela

La estructura urbana de A Coruña

Ó longo deste traballo de investigación defínense os elementos que interveñen no proceso de conformación da estructura urbana duna cidade, así como as interrelacións existentes entreos mesmos, toma

Diseño de una metodología y un sistema de ayuda a la decisión espacial para la planificación de los usos del suelo rural...

Os cambios que está experimentando o medio rural fan cada vez máis necesario o emprego de ferramentas para a axuda á toma de decisións á hora de vincular actividades e territorios e viceversa.

Charterización and dynamics of the cultural landscapes in Galicia with GIS and remote sensing for planning and management...

Nesta investigación desenroláronse varios métodos para a caracterización e estudo da dinámica das paisaxes culturais en Galicia, con SIX e teledetección para a súa aplicación e xestión.

Comunidade escolar e inclusao: quando todos ensinam e aprendem con todos

Este traballo indaga, a partir dun estudo de caso realizado nunha escola portuguesa de 1º Ciclo de Ensino Básico, acerca da creación das condicións que fan posible a inclusión da comunidade na esco

Síndrome de Burnout em professores de instituiçoes particulares de ensino.

Na actualidade, a natureza e a organización do traballo do profesor posúen características que o expoñen a factores estresantes e que poden levalo á Síndrome de Burnout.

Modelización de la Calidad de Servicio y la Lealtad del Cliente en Hostelería

O cliente constitúe o activo máis importante de calquera organización, cuxa maximización é factible a través de dúas estratexias de actuación complementarias: captación e retención.

Atención sostenida a objetivos en movimiento

A evidencia experimental apoia a existencia de dous modos de selección atencional, dependendo do tipo de representación sobre a que opera: espacial (Cave e Bichot, 1999) e baseada en obxectos (Scho