Tese de doutoramento

El Balneario de Mondariz la creación de un lugar (1873-1931)

O obxectivo desta investigación é o de desvelar os mecanismos de construcción do balneario de Mondariz como lugar, entendendo lugar como un todo histórico e existencial, un espacio simbolizado feit

A lingua galega no ámbito empresarial. Usos e representacións sociolingüísticas.

rátase dunha investigación sobre a situación da lingua galega no ámbito empresarial da Comunidade Autónoma.

Estratexias narrativas na obra de Cunqueiro

A tese é un estudo das principais estratexias que están a operar na narrativa de Álvaro Cunqueiro. A análise abrangue o conxunto da obra narrativa do escritor, tanto galega coma castelá.

Agricultura produtivista e o uso de agrotóxicos em espanha e Brasil: uma análise em diferentes escalas

A agricultura produtivista desenvolvida nos países, España considerada do primeiro mundo e Brasil, considerado do terceiro mundo é dirixida sobre os mandos da agricultura moderna.

The semantic predecessors of need: from old to early modern english.

Esta tese é un estudo acerca dos predecesores semánticos de need, dende as orixes do inglés ata Inglés Moderno Temperán, é decir, os verbos que teñen expresado algún dos significados de need en ing

El turismo en el espacio rural, como una estrategia de desarrollo. Una comparación a nivel europea

Dende o seu inicio o turismo rural fui formulado como un axente dinamizador das economías locais e regionais e como unha estratexia de desenvolvemento que ofrezca unha alternativa económica á agric

Construcciones sintácticas de sustantivos deverbales: los complementos adnominales con DE

Preséntase un estudo dos complementos adnominais con de no interior das frases nominais que teñen como núcleo un sustantivo deverbal. A tese consta de dúas partes diferenciadas.

El estudio del participio en función adjetiva en alemán, español y francés en distintas metodologías gramaticales contemporáneas

A) As teorías gramaticais O primeiro capítulo compara as teorías de distintas metodoloxías acerca do participio. Comézase con Tesnière, seguindo con Glinz.

Uma certa ambiçao de gloria. Trajectória, redes e estratégias de Teresa de Mello Breyner nos campos intelectual e do poder en...

Com este trabalho pretendemos contribuir para entender e esclarecer os mecanismos de funcionamento dos repertórios ilustrados em Portugal, quais os grupos responsáveis pola sua introduçom, os secto

The use of comunication strategies by spanish learners of english. A study of the collaborarive creation of meaning...

Director/a: Ignacio Palacios Martínez

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela