Tese de doutoramento

Dolor dorso-lumbar, estado de salud oral y alteraciones bioquímicas salivales, en pacientes con insuficiencia renal crónica

Director/a: Pedro Diz Dios e Inmaculada Tomás Carmona

Áreas: Ciencias da Saúde,Universidade de Santiago de Compostela

Alternativas al uso de prebióticos en terneros de cebo

A necesidade de mellorar as produccións e de previr diversas enfermidades levou os nutricionistas a incorporar aditivos zootécnicos, como a monensina, ó penso dos animais de cebadeiro.

Estudio sobre la acumulación de niveles subtóxicos de cobre en ganado vacuno en la comarca del Deza

En este estudo preténdese profundizar no coñecemento da patogenia da acumulación crónica de cobre (Cu) en ganado vacuno, así como analizar as ferramentas de diagnóstico máis apropiadas para a deter

Estudio epidemiológico de las principales endoparasitosis del ganado vacuno de raza rubia gallega de la Provincia de Lugo

Co obxecto de coñece-las infeccións de etioloxía parasitaria que afectan ás vacas de raza Rubia Galega da provincia de Lugo e as principais características das explotacións, deseñouse un traballo d

Estudio patológico de las poblaciones de berberecho Cerastoderma edule (L.) de Galicia.

O berberecho Cerastoderma edule é un molusco bivalvo infaunal que constitúe en Galicia un recurso marisqueiro de elevada importancia económica e social.

Estudio de la respuesta inmunitaria y nuevas opciones terapéuticas frente a la enteromixosis intestinal del rodaballo...

Na presente memoria profundizamos no coñecemento da enteromixose intestinal do rodaballo, especialmente en aspectos relacionados co tratamento e ca resposta do hospedador fronte a infección mediant

Infecciones por tricostrongílidos en ovinos de la provincia de Lugo. Estudios in vivo e in vitro sobre resistencias a...

No presente traballo deseñóuse un estudio para analiza-la aparición e desenrolo de nematodos parásitos resistentes en ovinos, dividido en tres apartados.

Caracterización molecular y genética de la proteina p47 de Neisseria meningitidis: una alternativa para el desarrollo de una...

O principal problema na prevención da meningitis meningocócica segue sendo o desenvolvento de unha vacuna eficaz contra o serogrupo B.

Caracterización de la señal de calcio, regulación del pH y liberación de Histamina en la línea celular HMC-1

Os mastocitos teñen unha importancia fundamental en procesos inflamatorios e inmunitarios do tipo de alerxias, urticarias, así como en enfermedades autoinmunes.

Caracterización estructural, utraestructural e inmunohistoquímica de órganos inmunocompetentes del pejerrey bonaerense...

Neste traballo describimos a morfoloxía dos órganos hemolinfopoyéticos do pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariense) mediante o seu estudo estrutural, ultraestructural e inmunohistoquímico.