Tese de doutoramento

El restablecimiento de la causalidad épica en el Libro I de las Argonáuticas de Valerio Flaco.

A tese analiza o modo en que, no libro I das Argonáuticas, e mais concretamente nos primeiros 573 versos do mesmo, Valerio Flaco restablece a causalidade épica tradicional, abolida pola Farsalia de

Virgilio, Eneida Libro I, edición crítica

A presente tese doctoral é unha edición crítica do libro I da Eneida de Virgilio.

Los contratos de arrendamiento y aparcería en la nueva Ley de Derecho Civil de Galicia

Director/a: Maria Paz García Rubio e Belén Trigo García

Áreas: Ciencias Sociais,Universidade de Santiago de Compostela

Aproximación a los valores y estilos de vida de ninos/as de 9 y 10 años de la Provincia de A Coruña

Esta tese presenta os resultados obtidos nun estudio realizado cunha mostra de 629 nenos/as de terceiro e cuarto de Primaria de oito colexios públicos e concertados da provincia de A Coruña, trala

El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física.

O desenvolvemento profesional dos docentes preséntase como o obxetivo a acadar pola formación de profesores.

Os materiais curriculares na construçao do conhecimento profissional do professor de matemática: tres estudos de caso

O presente traballo incide no coñecemento profesional do profesor de Matemáticas, centrándoo no coñecemento didáctico e, en especial, na utilización que fai de determinados materiales curriculares.

O sector audiovisual e a Sociedade da Información en Galicia. Situación e prespectivas.

Esta tese de doutoramento está motivada pola necesidade de coñecer a implicación da primeira industria cultural de Galicia, o audiovisual, cos patróns definitorios da Sociedade da Información.

Fundamentals of potential applications of ionic liquids in solvent extraction and absorption refrigeration

Nesta tese estúdianse as oportunidades dos líquidos iónicos como disolventes en extracción líquido-líquido para a separación de éteres terciarios e alcois, e de hidrocarburos aromáticos e alifático